Je Texel vakantie begint
bij Recreatie Service Texel

Zoek naar je verblijfsperiode let op de gevonden data 's zijn flexibel met 4 dagen

AVG - Privacy verklaring Recreatie Service Texel

Versie juni 2018
Uw privacy is voor ons belangrijk!
Als Recreatie Service Texel spannen wij ons in uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen.
Wij gaan vertrouwelijk om met de informatie die u ons verstrekt.
Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
In deze privacy verklaring informeren wij u hoe wij met uw gegevens omgaan.
Toepasselijkheid Deze privacy verklaring is van toepassing op alle boekingen,
reserveringen en verzoeken om informatie die u bij ons doet

Gegevens
Naam : Recreatie Service Texel
E-mailadres : info@recreatieservicetexel.nl
Adres : Schorrenweg 19a
Postcode en plaats : 1794 HD Oosterend
Telefoon : 0031222365823
KvK nummer :62546791

Waarom verwerken wij uw gegevens.
Wij verwerken uw gegevens om uw verblijf op het eiland Texel zo aangenaam mogelijk te maken en om u te kunnen informeren over uw reis, de accommodatie die wij u bieden en de bezienswaardigheden op het eiland Texel.
Als u daar toestemming voor geeft houden wij u ook graag na uw verblijf op de hoogte van nieuws over onze diensten en accommodaties en van de mogelijkheden een boeking te doen.
Uw toestemming kunt u uiteraard altijd weer intrekken.

Welke gegevens verwerken wij
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens alleen voor zover dat nodig is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt:
➢ Persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt waarvan duidelijk is dat deze gegevens bedoeld zijn om te verwerken;
➢ Voornamen, achternaam, adresgegevens, postcode, woonplaats, land, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, aankomst- en vertrekdatum en de betalingsgegevens van degene op wiens naam de boeking is gedaan en eventueel persoonsgegevens van reisgenoten;
➢ Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt via onze website, bijvoorbeeld door het versturen van een reserveringsverzoek, het versturen van een contactformulier of het aanmelden voor de nieuwsbrief.
➢ Persoonsgegevens die u ons verstrekt via sociaal media zoals Facebook.
Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel niet aan derden tenzij u daar zelf toestemming voor heeft gegeven.
Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt alleen plaats als dat noodzakelijk is om de overeenkomst met u te kunnen uitvoeren of om aan een wettelijke verplichting te kunnen voldoen. Zo zijn wij in verband met de af te dragen toeristenbelasting verplicht aan de gemeente Texel van uw verblijf de volgende gegevens te verstrekken: uw naam, woonplaats, aankomst- en vertrekdatum, aantal geboekte nachten en aantal personen.
Toegang en Beveiliging Persoonsgegevens
Wij zorgen er voor dat alleen gebruikers van persoonsgegevens toegang hebben tot de persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is voor hun taakuitoefening.
Iedere gebruiker van persoonsgegevens heeft een strikte geheimhoudingsplicht van alle persoonsgegevens waarvan hij of zij op grond van die toegang kennis neemt.
Wij hebben passende beveiligingsmaatregelen getroffen tegen diefstal, verlies of ander onrechtmatig gebruik dat van uw gegevens zou kunnen worden gemaakt.
wij maken gebruik van cookies van derde partijen van Trustpilot om tot betere beoordelingen te komen.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en om te verzoeken om correctie, verbetering, afscherming of verwijdering van de hem of haar betreffende Persoonsgegevens. Bewaartermijn Wij bewaren Persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of worden verwerkt.
Klachten U kunt klachten over niet naleving van de bepalingen van dit reglement of klachten om andere redenen aan ons kenbaar maken en/of aan de Autoriteit Persoonsgegevens.
Onze contactgegevens Heeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacy verklaring? Neem dan gerust contact met ons op via de onderstaande contactgegevens.

Naam : Recreatie Service Texel
E-mailadres : info@recreatieservicetexel.nl
Adres : Schorrenweg 19a
Postcode en plaats : 1794 HD Oosterend
Telefoon : 0031222365823
Mobiel : 0031620755994
KvK nummer : 62546791

0 Reviews

Schrijf een review

Geverifieerd door MonsterInsights