Je Texel vakantie begint
bij Recreatie Service Texel

Zoek naar je verblijfsperiode let op de gevonden data 's zijn flexibel met 4 dagen

Disclaimer

Op deze website van Recreatie Service Texel (RST) wordt de grootste aandacht en zorg besteed aan de juistheid van de aangeboden informatie.
RST hecht veel waarde aan actualiteit en betrouwbaarheid van de informatie.
RST kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onvolkomenheden.
Onjuistheden en/of op een later tijdstip aangebrachte wijzigingen,
Noch door schade die het gevolg is van problemen,
Veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet,
zoals storingen of onderbrekingen of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door RST of door u aan RST,
middels onze website of anderszins langs elektronische weg.
Kennelijke typefouten binden RST niet.
Prijswijzigingen voorbehouden.

De op de bevestiging/factuur vermelde prijs is bindend.
RST garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt.
En aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.
RST behoudt zich het recht voor om bij onvoorziene omstandigheden noodzakelijke wijzigingen in reserveringen aan te brengen.

0 Reviews

Schrijf een review

Geverifieerd door MonsterInsights